รายการหลัก
หน้าแรก
ข่าวจากระบบ
เว็บลิงค์
หมายเลขโทรศัพท์
เกี่ยวกับตำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลสถานีตำรวจ
ประวัติความเป็นมาอำเภอเมือง
ประวัติของสถานีตำรวจ
ผู้บังคับบัญชา
งานป้องกันปราบปราม
งานอำนวยการ
งานสอบสวน
งานสืบสวน
งานจราจร
กต.ตร.สภ.เมืองกาฬสินธุ์
คณะกรรมการหมุ่บ้าน/ชุมชน
รายงานข้อมูลสถิติ
ข้อมูลหมายจับ 2554
สถิติคดีอาญา 2554
รายงานคดีความผิดตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรม สมาคม องค์กรมูลนิธิ
ธนาคาร ร้านทอง
แผนที่ การเดินทาง
ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต
ร้านค้า
ร้านอาหาร
โรงแรม ที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานบันทางศาสนา
สถานบันเทิง
สถานพยาบาล
สถานบันการศึกษา
ส่วนราชการ
สินค้า OTOP
สื่อมวลชน
อู่ซ่อมรถ โชว์รูม

งานจราจร พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ด.ต.ดุสิต การรัศมี   
 

 

 

 


พ.ต.ท.ไทรัฐ สมฤทธิ์
รอง ผกก.จร.
08-6241-0424

 

   
 
พ.ต.ต.อภิสัณห์ หมู่ทอง

สว.จร.
08-xxxx-xxxx

 

   

ร.ต.อ.อุดร หนูคำ
รอง สว.จร.
08-1964-0811

ร.ต.ท.ธนสิทธิ์ นาสมตรอง
รอง สวป.
08-7222-9951

ร.ต.ท.เอนกชัย สุขอาษา
ปรก รอง สว.จร.
08-8585-7307
   

ร.ต.ท.ทวีศักดิ์ จันทร์เรือง
รอง สว.จร.
08-7949-9359
 
ร.ต.ท.ฐิติวัชร์ ภูถาดลาย
ปรก รอง สว.จร.
08-1184-8333
   
 

ธุรการงานจราจร

 
   

ด.ต.มิตรสันต์ เทือกภูเขียว
ผบ.หมู่ (จร.)ด.ต.ภากร ตามวิสัย
ผบ.หมู่ (ป.)
   

จ.ส.ต.โกเศศ แสงสะเดาะ
ผบ.หมู่ (จร.)

จ.ส.ต.คมสัน ไชยสา
ผบ.หมู่ (จร.)


   
 

งานจราจร ( ชุดที่ 1 )

 
 

 

 


ด.ต.ทรงศักดิ์ ทักษานันท์
ผบ.หมู่ (จร.)


ด.ต.อุดมศิลป์ นาชัยนาค
ผบ.หมู่ (จร.)


ด.ต.ฉัตรพงศ์ พละเดช
ผบ.หมู่ (ป.)

   

ด.ต.ทักษิณ รัตนจันทร์
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.ปรัชญา ตั๊นสกุล

ผบ.หมู่ (ป.)


ด.ต.อดุลย์ นาชัยนาค
ผบ.หมู่ (จร.)

   

ด.ต.ยุทธพงษ์ วงศ์มาลัย
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.ชัยธวัช ชารีรักษ์
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.ไพรวัลย์ พุฒทอง
ผบ.หมู่ (ป.)
   

ด.ต.ธนพล นาสมตรอง
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.สุวัฒน์ รัตนวิชัย
ผบ.หมู่ (จร.)

จ.ส.ต.ธีรพงษ์ จันนุวงษ์
ผบ.หมู่ (ป.)
   

ด.ต.ศรีไทย พันธ์แสงจิตต์
ผบ.หมู่ ภ.จว.กส.
 
จ.ส.ต.สุเมท โยทสิงห์
ผบ.หมู่ ภ.จว.กส.
   
 

งานจราจร ( ชุดที่ 2 )

 
   

ด.ต.สมยศ กัณฑิศักดิ์
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.บุญชิต ฤทธิ์วงศ์
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.ธนิต มีชาญเชี่ยว
ผบ.หมู่ (จร.)
   

ด.ต.วิชัย ป้องหาญชัย
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.ปรีชา ภูก้านก่อง
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.สมทรง มิ่งขวัญ
ผบ.หมู่ (ป.)
   

ด.ต.สุนิเชษฐ นนทภา
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.พิทยา บรรดิษฐ
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.นพดล ภารสงวน
ผบ.หมู่ (จร.)
   

ด.ต.น้อม ศรีสุริ
ผบ.หมู่ (ป.)

จ.ส.ต.พิชิต มุระดา
ผบ.หมู่ (จร.)

จ.ส.ต.อำนาจ ชมพู
ผบ.หมู่ (จร.)
   

จ.ส.ต.อนุชิต ไชยหอม
ผบ.หมู่ (ป.)

 

ด.ต.สมหมาย บุระคำ
ผบ.หมู่ (จร.)
   
 

งานจราจร ( ชุดที่ 3 )

 
   

ด.ต.บุญมา ไกรเพชร
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.สงวน จำนงค์ศรี
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.ไพทูรย์ สาทา
ผบ.หมู่ (จร.)
   

ด.ต.สกุลไทย แก้วภา
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.สมเพ็ชร นันบุรมย์
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.บุญญฤทธิ์ วังหอม
ผบ.หมู่ (จร.)
   

ด.ต.ทรงกฤษณ์ ถิ่นวาสนา
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.ชูชาติ พลเทียน
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.นุกูล ภูทองหล่อ
ผบ.หมู่ (จร.)
   

ด.ต.มานิตย์ ขันธวุธ
ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.ประยุงชัย หินวิเศษ
ผบ.หมู่ (ป.)

จ.ส.ต.ถาวร มาตรา
ผบ.หมู่ (จร.)
   
 
จ.ส.ต.บพิธ วรรณจักร
ผบ.หมู่ (จร.)
 
   


นายนพพล  บุตอัง
นักศึกษาฝึกงาน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์

เลขที่ ๒๘๓ ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๓๘๑-๑๑๑๑ ๐-๔๓๘๒-๑๘๐๙